Twinning.org
CCRE
header-image

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) aloitti ystävyyskuntatoiminnan järjestäytyneenä toimintana 1950-luvun alussa, mistä lähtien se on pysynyt ystävyyskaupunkiliikkeen etulinjassa.

Neuvoston ystävyyskuntaverkosto on ainutlaatuinen, koska se saattaa jäsenliittojensa asiantuntijoita yhteen ja näin he voivat tavata säännöllisesti vaihtaakseen tietoa kaikkiin ystävyyskuntatoimintaan liittyvistä asioista: onnistuneista hankkeista, Euroopassa tapahtuneesta kehityksestä, tärkeimmistä tapahtumista... Euroopan komissio pyytää säännöllisin välein verkostolta ehdotuksia ystävyyskuntaohjelman kehittämistä ja toteuttamista varten.

CEMR myös pyrkii takaamaan riittävän EU:n rahoituksen ystävyyskuntatoiminnalle. Sillä on hyvät suhteet toimintansa kannalta olennaisiin unionin toimielimiin, lähinnä Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosastoon ja Euroopan parlamenttiin.

Lisäksi CEMR järjestää ystävyyskuntatoimintaan liittyviä tapahtumia (seminaareja, konferensseja, kongresseja) ja julkaisee tutkimuksia ja oppaita, kuten käytännön opaskirja "Twinning for tomorrow's world." CEMR on julkaissut tämän verkkosivuston osana tätä ystävyyskaupunkiliikkeen hyväksi tapahtuvaa toimintaa.