Twinning.org
CCRE
header-image

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR)

Omavalitsuste sõprussidemetele pani 1950. aastate alguses aluse Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (Council of European Municipalities and Regions). Sellest ajast saadik on CEMR alati olnud sõpruskoostöö liikumise eesotsas.

Sõpruskoostööd tegevate omavalitsuste võrgustik on unikaalne, ta toob kokku CEMRi liikmeskonda kuuluvate liitude eksperdid. Eksperdid kohtuvad regulaarselt, et vahetada informatsiooni sõpruskoostöö kõikide aspektide kohta, milleks on näiteks edulood, Euroopa arengud, peamised sündmused ... Euroopa Komisjon konsulteerib võrgustiku esindajatega regulaarselt, hankimaks tagasisidet sõpruskoostöö programmi elluviimist ja edasiarendamist puudutavate ettepanekute kohta.

CEMR teeb enda poolt kõik, et hankida EL rahasid sõprusomavalitsuste koostöö edendamiseks, tehes seda sidemete kaudu, mida ta omab Euroopa institutsioonidega, eelkõige Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi ja Euroopa Parlamendiga.

Lisaks korraldab CEMR sõpruskoostööga seotud üritusi (seminare, konverentse, kongresse ...), teostab uurimusi ja töötab välja juhiseid, sh andis välja juhendmaterjali ”Twinning for Tomorrow’s World”. Selle veebilehe valmistas CEMR sõpruskoostööd toetavate tegevuste raames.