Twinning.org
CCRE
header-image

Рада європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР)

Побратимство як структурований рух був започаткований Радою європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР) на початку 1950-х. З того часу РЄМР активно підтримує цей рух.

В РЄМР створена унікальна побратимська мережа, яка об’єднує експертів національних асоціацій. Регулярно проводяться зустрічі, метою яких є обмін інформацією про різні аспекти побратимства: історії успіху, прогрес, основні заходи... По консультативну допомогу до мережі звертаються працівники директоратів Європейської Комісії при плануванні та впровадженні побратимських програм.

РЄМР намагається відстоювати адекватні фонди для підтримки програм побратимства. В цьому допомагають налагоджені за роки зв’язки з відповідними європейськими інституціями, а саме Генеральним директоратом з питань освіти та культури Європейської Комісії та Європейським Парламентом.

До того ж, РЄМР організовує побратимські заходи (семінари, конференції, конгреси.. ), друкує методичні матеріали та практичні посібники, як-то „Побратимство в завтрашньому світі”. В рамках побратимських заходів РЄМР створено і цю веб-сторінку.