Twinning.org
CCRE
header-image

Tulevaisuus

Euroopassa on noin 17000 ystävyyskuntasuhdetta, mikä tarkoittaa, että vielä useammat kaupungit ovat mukana toiminnassa (usein kumppaneita on enemmän kuin yksi, minkä vuoksi tarkkaa määrää on vaikea laskea).

Vaikka yhä useammat eurooppalaiset matkustavat nykyään lomallaan tai liikematkoilla ulkomaille ja meillä on satelliittitelevisio ja Internet, ystävyyskuntatoiminta on edelleen eurooppalaisille paras tapa kohdata kasvokkain, jakaa tietoa ja näkemyksiään arjestaan sekä hyötyä toistensa kokemuksista esim. koulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen, kulttuuriin tai liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Ystävyyskuntasuhteet voivat nykyään johtaa yhteishankkeisiin mm. sellaisilla aloilla kuten vesihuolto, taloudellinen kehitys tai sosiaalipalvelujen parantaminen. Ystävyyskuntatoiminta, jossa on osapuolina useita kumppaneita eri Euroopan maista, on myös kasvussa. Eurooppalaisten kumppanuussuhteiden kehityksen myötä kunnat ja niiden asukkaat voivat tarjota asiantuntemustaan ja jakaa kokemuksiaan näillä ja monilla muilla tavoin.

Nykypäivänä ystävyyskuntatoiminta auttaa luomaan tunteen yhteisestä eurooppalaisesta identiteetistä – sellaista ei voi koskaan määrätä ylhäältä käsin. Aktiivista Euroopan kansalaisuutta osoittaa myös se, että kansalaiset saadaan kokoontumaan yhteen keskustelemaan vaikeistakin asioista miellyttävässä ilmapiirissä.

Ystävyyskuntatoiminnan alkuperäinen päämäärä, rauhan ja yhteisymmärryksen edistäminen kansojen ja yhteisöjen välillä, on edelleen ajankohtainen. Kaakkois-Euroopan maille (Balkanin maat) ystävyyskuntatoiminta on ollut 1990-luvun järkyttävien alueellisten sotien jälkeen tärkeä tapa lähentää eri kansanryhmiä yli rajojen ja myös hyödyntää asiantuntemusta ja jakaa kokemuksia alueen maiden pyrkiessä kehittymään ja suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen.

Tällä globalisaation aikakaudella, joka tarjoaa mahdollisuuksia, mutta luo myös ongelmia, ystävyyskuntatoiminnalla on myös entistä tärkeämpi rooli ihmisten ja yhteisöjen yhdistämisessä Euroopan ulkopuolellakin. Euroopan unionilla on etelässä ja idässä tärkeitä naapureita, mm. Ukraina, Venäjä, Turkki sekä muita Välimeren alueen ja Lähi-idän maita.

Ystävyyskuntatoiminta voi auttaa luomaan kestävämmän vuoropuhelun ja yhteisymmärryksen Euroopan ja kaikkien näiden maiden kansojen välille. Tärkeää on myös, että ystävyyskuntatoiminnalla voidaan edistää kansainvälistä kehitystä ja YK:n vuosituhannen julistuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.