Twinning.org
CCRE
header-image

Budoucnost

V Evropě existuje okolo 17 000 vazeb partnerské spolupráce měst, což znamená účast mnohem většího počtu měst. (Je těžké je spočítat, protože mnohá města mají více než 1 partnera.)

Přestože dnes mnohem více Evropanů cestuje do zahraničí na dovolenou nebo na krátké služební cesty, a i když existuje satelitní televize a internet, zůstává partnerská spolupráce nejlepší cestou, jak se mohou Evropané tváří v tvář setkat, sdílet informace a názory na své každodenní životy a vzájemně profitovat ze zkušeností, které mají od vzdělávání po sociální začleňování, kulturu nebo podnikání.

V současnosti může partnerská spolupráce měst vést ke specifickým projektům zaměřeným např. na vodohospodářství, hospodářský rozvoj nebo zlepšování sociálních služeb. Taktéž se zvyšuje počet partnerství mezi několika partnery, přičemž každý je z jiné evropské země. Takový a podobný rozvoj evropského partnerství umožňuje sdílet občanům a obcím odborné znalosti a zkušenosti.

Dnes pomáhá partnerská spolupráce měst vytvářet smysl společné evropské identity – něčeho, co nikdy nelze dosáhnout „seshora“. Také to, že se občané sejdou a diskutují a jednají v přátelské atmosféře o obtížných tématech, je vyjádřením velmi aktivního evropského občanství.

Každopádně však partnerská spolupráce měst i dnes slouží svému původnímu účelu – na podporu míru a pochopení mezi národy a komunitami. Pro země jihovýchodní Evropy (Blakán) se po hrozných regionálních válkách 90. let jedná o velmi důležitou cestu, jak lidi spojit navzdory hranicím dohromady, a v souvislosti s tím, jak se země tohoto regionu posouvají a vyvíjejí, cestou ke sdílení odborných dovedností a zkušeností.

V současném období globalizace, s problémy a příležitostmi, které sebou přináší, též partnerská spolupráce hraje důležitější roli pro spojování lidí a komunit tohoto širokého světa. Evropská unie má na severu a jihu důležité sousedy, nevyjímaje Ukrajinu, Rusko, Turecko a další země podél Středozemního moře a na Středním východě.

Partnerská spolupráce může skutečně rozvinout mnohem silnější dialog a pochopení mezi národy Evropy a všech těchto zemí. A v neposlední řadě může být skvělou propagací mezinárodního rozvoje a dosahování Rozvojových cílů tisíciletí.