Twinning.org
CCRE
header-image

Бъдещето

В настоящия момент съществуват около 17,000 връзки на побратимяване из цяла Европа, което означава, че в действителност са въвлечени много повече градове (много от тях имат повече от 1 партньор, така че е трудно да бъде определен точния брой на побратимяванията).

Въпреки че много европейци в днешно време пътуват свободно по работа или за да почиват, въпреки сателитната телевизия и интернет, побратимяването остава най-добрият за европейските граждани, начин да се срещнат лице в лице, да споделят информация и мнения по теми от ежедневието, както и да се възползват от опита на другия по различни теми – от образование до социално включване, култура и бизнес.

Обект на побратимяване могат да бъдат и съвсем специфични въпроси, като управление на водите, икономическо развитие или подобряване на социалните услуги на местно ниво. Напоследък се забелязва ръст и на побратимяване между конкретни партньори (а не общини), всеки от различна европейска държава. Така, развитието на Европейското партньорство дава възможност на гражданите и общините да споделят знания и опит.

Днес, побратимяването подпомага изграждането в съзнанието на хората на Европа на усещането за обща европейска идентичност – нещо, което никога не може да бъде наложено "отгоре". Нещо повече – събирането на едно място на гражданите за дискусии и преодоляване на сериозни проблеми, при това в приятелска атмосфера, е също много изявена форма на активното европейско гражданство.

Но побратимяването все още служи и на своята първоначална цел – да представя и защитава мира и разбирателството между хората и отделните общности. За хората от Югоизточна Европа (и преди всичко Западните Балкани) побратимяването е много ценен път за сближаване на хората след трагичните граждански войни от 90-те години. То е и инструмент за споделяне на опит и знания за това как страните от региона да се развиват за в бъдеще.

В днешното време на глобализация – с характерните проблеми и възможности – побратимяването играе все по-значима роля за сближаване на хората и общностите по света. Европейският съюз е заобиколен от важни съседи по своите южна и източна граници, включително Украйна, Русия, Турция и други държави от Средиземноморието и Средния Изток.

Побратимяването може реално да помогне за развитие на много по-стабилен и ефективен диалог между хората от Европа и тези страни. И не на последно място то е отличен начин да се представи международното развитие и постигането на Целите за развитие на хилядолетието.