Twinning.org
CCRE
header-image

Historie partnerské spolupráce měst

Hnutí za partnerskou spolupráci měst (tzv. town twinning movement, pozn. překl.) začalo existovat velmi brzy po roce 1945 za nadšené podpory starostů a občanů, kteří si slíbili, že Evropa by už nikdy neměla být rozervaná válkou. Většina partnerství vznikla mezi městy ze zemí, které byly dosud válkou rozděleny. Podpora nového hnutí byla v roce 1951 jednou z hlavních priorit Rady evropských obcí (tak se tehdy jmenovala) a v 50. letech minulého století došlo k obrovskému zvýšení počtu a druhů partnerství.

Partnerská spolupráce měst se neomezuje jen na země Evropské unie – státy jako Švýcarsko a Norsko se jí vždy aktivně účastnily. A je pravdou, že hrála pozitivní roli při každém stupni rozšíření Evropské unie z původních 6 členských států.

V jižní Evropě vedlo obnovení demokracie v Řecku, Portugalsku a Španělsku v 70. letech minulého století a vstup do EU v 80. letech k vytvoření široké škály nové partnerské spolupráce s městy těchto zemí, protože se připravovaly na vstup a vstupovaly do EU.

A dále změny ve střední Evropě z roku 1989, po pádu bývalých komunistických vlád, vedly k rozšíření vazeb partnerské spolupráce, což nakonec vedlo k vůbec největšímu rozšíření EU v roce 2004 a pomohlo znovu spojit národy našeho dlouho rozděleného kontinentu.

Navíc od roku 1989, po úspěšné iniciativě Evropského parlamentu, poskytuje EU partnerské spolupráci měst důležitou finanční podporu, zejména tam, kde lze prokázat evropskou přidanou hodnotu.

Je fér zakončit tím, že v průběhu posledních 50 let hnutí za partnerskou spolupráci měst významně přispělo mírovému vývoji Evropy a úspěšné integraci nových zemí do Unie.