Twinning.org
CCRE
header-image

Jurământul de înfrăţire

Atunci când nu este angajament legal, semnarea unei înfrăţiri formale "angajament/jurământ" sau înţelegere facilitează înfiinţarea unor relaţii pe termen lung bazate pe încredere. Forma şi conţinutul nu sunt fixate cu exactitate şi pot fi îmbunătăţite în funcţie de tipul specific al parteneriatului care se stabileşte, şi în conformitate cu dorinţele oraşelor partenere.

Indiferent că este jurământ de înfrăţire, cartă, convenţie de înfrăţire, sau înţelegere de cooperare sau prietenie, ar trebui să fie înaintată Consiliului autorităţii locale pentru a dezbate ratificarea înfrăţirii cu oraşul partener. Jurământul de înfrăţire este semnat apoi într-o întâlnire publică formală şi proclamată cu putere tuturor celor prezenţi. Oraşele semnatare se angajează împreună, dar aceasta nu include obligaţii legale, şi nu este legal niciun recurs chiar dacă apar probleme în viitor. Mai mult decât atât, deşi aceasta este foarte rar, o autoritate locală poate în orice moment să finalizeze parteneriatul prin mijloace de deliberare ale Consiliului Local prin document oficial care anulează pe cel corespunzător ratificării înfrăţirii.

Prezentăm un model pentru un jurământ de înfrăţire care au fost utilizate pe scară largă în mai multe ţări:

Noi, ……………………………………… (nume), Şi ……………………………………… (nume),

Primarii şi ……………………………………… (ţara) şi din ………………………………… (ţara)

Reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor noştri,
Acţionăm în numele unor dorinţe/intenţii sincere şi nevoi reale ale populaţiei noastre,
Conştienţi că civilizaţiile noastre şi oamenii îşi găsesc originile în vechile comunităţi locale libere, al cărui spirit de libertate s-a înregistrat la început în libertatea câştigată de ei, şi mai târziu, în guvernările locale pe care au fost capabili să le descopere,
Considerând că istoria va continua într-o lume mai vastă, dar că această lume va fi cu adevărat umană doar dacă bărbaţii şi femeile trăiesc liber în oraşe libere,
Convinşi de necesitatea respectării principiului subsidiarităţii,
Afirmând valoarea respectării drepturilor omului, pe care le păstrăm inviolabile şi inalienabile,
Recunoscând că interdependenţa crescută a diferitelor societăţi naţionale necesită o ordine internaţională, globală, democratică, ca fundament pentru o pace reală,
Convinşi că legăturile care conectează oraşele pe continentul nostru constituie un element fundamental pentru calea către dezvoltare a cetăţeniei europene şi astfel, către promovarea unei Europe de dimensiuni umane,

NE ASUMAM, ÎN ACEASTĂ ZI, UN JURĂMÂNT SOLEMN

În conformitate cu relaţiile de colaborare stabilite între cele două ţări ale noastre,
Să menţinem legături permanente între autorităţile municipalităţilor noastre pentru a promova dialogul nostru, pentru schimburi de experienţă şi implementarea tuturor activităţilor comune care ar putea să întărească îmbunătăţirea de comun acord în toate domeniile care intră în competenţa noastră,
Să încurajeze şi să sprijine schimburile între cetăţeni pentru a asigura, prin intermediul unei înţelegeri de comun acord şi al unei cooperări eficiente, adevăratul spirit al frăţiei europene pentru noul nostru destin comun din prezent,
Să acţioneze în conformitate cu regulile de ospitalitate, cu respectarea diversităţilor noastre într-o atmosferă de încredere şi în spiritul solidarităţii,
Să garanteze pentru toţi oamenii posibilitatea participării la schimburi între cele două comunităţi fără nicio discriminare de nicio formă,
Să promoveze valorile universale de libertate, democraţie, egalitate şi prevederile legilor, prin schimburile şi cooperarea noastră,
Să concentreze eforturile noastre folosind toate mijloacele aflate la dispoziţia noastră pentru sprijinul succesului acestor demersuri esenţiale pentru pace, progres şi prosperitate, care este:

UNITATEA EUROPEANĂ.

Loc ……………………… Data …………………………