Twinning.org
CCRE
header-image

Zakletva bratimljenja

Iako zakonski nije obavezujuće, potpisivanje formalne ‘zakletve’ ili sporazuma olakšava uspostavljanje dugoročnih i formalnih veza. Njihova forma i sadržaj nisu propisani i mogu biti prilagođeni specifičnostima prijatljestva koje se uspostavlja, ali i željama partnerskih gradova.

Bilo da je reč o zakletvi, povelji ili sporazumu o bratimljenju, sporazumu o prijateljstvu ili saradnji, ovaj dokument treba da se podnese i skupštini grada/opštine kako bi ona razmotrila ili ratifikovala bratmljenje sa partnerskim gradom. Sporazum se tada potpisuje na javnom skupu i obično se javno objavljuje prisutnima. Gradovi potpisnici preuzimaju zajedno obaveze koje ne povlači zakonske obaveze niti postoji zakonsko razrešenje ukoliko u budućnosti dođe do spora. Iako do toga retko dolazi, lokalne vlasti mogu u bilo kom trenutku okončati saradnju tako što skupština poništava sporazum.

U nastavku se nalazi obrazac Zakletve bratimljenja koji se koristi u većini država.

Mi, ……………………………………… (ime i prezime) i …………………………………....…… (ime i prezime),
Gradonačelnici ……………………………………… (država/grad) i ………………………………… (država/grad)

Slobodno izabrani predstavnici od strane naših građana,
Sigurni da postupamo u ime iskrenih želja i stvarnih potreba naših stanovnika,
Svesni da je osnova naše kulture i naroda u slobodnim lokalnim zajednicama, da duh slobode jeste osnova slobode koju su oni osvojili, a i lokalne samouprave koju su kasnije uspostavili,
Uzimajući u obzir da je razvoj u otvorenijem svetu istorijska nužnost, ali da će ovaj svet biti istinski human samo ukoliko muškarci i žene žive slobodno u slobodnim gradovima,
Uvereni u neophodnost poštovanja principa subsidijarnosti,
Potvrđujući našu vrednost poštovanja ljudskih prava koja ne smeju biti ugrožena niti oduzeta,
Shvatajući da rastuća međuzavisnost različitih nacija zahteva međunarodni, globalni demokratski poredak, kao osnovu istinskog mira,
Uvereni da veze koje povezuju gradove na našem kontinentu predstavljaju osnovni element na stazi razvoja duha pripadnosti Evropi na taj način promovišući humanu dimenziju Evrope

SVEČANO SE DANAS ZAKLINJEMO

Na osnovu veza koje postoje između naša dve države,
Da ćemo trajno očuvati veze između vlasti naše dve lokalne samouprave u cilju promocije dijaloga, razmene iskustava i sprovođenja svih zajedničkih aktivnosti koje mogu da ubrzaju uzajaman napredak u svim oblastima koje su u našoj nadležnosti,
Da ćemo hrabriti i podržavati razmene između naših građana na taj način razvijajući, kroz veće uzajamno razumevanje i efikasnu saradnju, istinski duh evropske bliskosti usmerenog ka zajedničkoj budućnosti,
Da ćemo delovati u skladu sa principima prijateljstva, prihvatajući naše različitosti u atmosferi poverenja i duhu solidarnosti,
Da ćemo svim građanima garantovati mogućnost učešća u razmenama dva grada,
Da ćemo, kroz razmene i druge vidove saradnje, promovisati univerzalne vrednosti slobode, demokratije, jednakosti i vladavine prava,
Da ćemo, koristeći sva raspoloživa sredstva, napore usmeriti ka pružanju podrške ovom važnom poduhvatu u cilju mira, napretka i prosperiteta kakav je:

EVROPSKO JEDINSTVO.

Mesto ……………………… Datum …………………………