Twinning.org
CCRE
header-image

Tarihçe

Kent eşleştirme hareketi, Avrupa'nın bir daha asla savaşla bölünmemesi için ant içen belediye başkanları ve vatandaşların tutkulu desteğiyle 1945 yılından hemen sonra başladı. Eşleştirmelerin çoğu yakın zamana kadar savaşla ayrılmış olan ülkelerden kentler arasında gerçekleşti. Bu yeni eşleştirme hareketinin özendirilmesi 1951 yılında Avrupa Belediyeler Konseyi'nin (o zamanki haliyle) başlıca önceliklerinden biriydi ve 1950'lerde eşleştirme sayısında ve aralığında muazzam bir artış yaşandı.

Eşleştirme Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlı değildir, İsviçre ve Norveç gibi ülkeler de daima etkin olarak katılmışlardır. Ancak eşleştirmenin Avrupa Birliği'nin ilk baştaki 6 üye devletten daha fazlasına genişlediği her ana aşamada olumlu bir rol oynadığı gerçektir.

Güney Avrupa'da Yunanistan, Portekiz ve İspanya'daki demokrasinin 1970'lerdeki restorasyonu ve bu ülkelerin 1980'lerde AB'ye katılımı bu ülkeler AB için hazırlandıkça ve AB'ye katıldıkça belediyeleriyle bir dizi yeni eşleştirme ortaklığı başlatılmasına yol açmıştır.

Yine 1989'dan itibaren eski komünist hükümetlerin devrilmesinin ardından orta Avrupa'daki değişiklikler eşleştirme bağlantılarının hızla çoğalmasına yol açarak AB'nin 2004 yılında yaşadığı en büyük genişlemenin temelini oluşturmuş ve uzun süredir bölünmüş kıtamızın halklarını bir araya getirmeye yardımcı olmuştur.

Ayrıca 1989'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nun başarılı bir girişiminin ardından özellikle Avrupa katma değerinin gösterilebildiği yerlerde AB eşleştirmeye önemli bir mali destek sağlamıştır.

Eşleştirme hareketinin 50 yılı aşkın bir süredir Avrupa'nın huzur içinde kalkınmasına ve yeni ülkelerin Birlik'le başarılı şekilde bütünleşmesine gerçekten önemli bir katkıda bulunduğu sonucuna varmak adil olacaktır.